<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/791230.png" style="display:none;">

RETAIL ANALYTICS skapad för besöksräknare

Få nöjdare kunder

Förbättra er kundupplevelse

Använd kraften av våra innovativa insikter om alla dina besökare till att maximera er kundupplevelse och tillväxt.

Påbörja din gratis period idag
Boka demo
shutterstock_419255008-1 group1287
shutterstock_419255008-1

Digitalt ledande butiker och gallerior använder sig av Indivd

Gör som många andra ledande retailers, använd Retail Analytics för att skapa en bättre kundupplevelse för era besökare.

NetOnNet Svenskt Tenn Katrineholm kommun AMF
customers-shop-1 getdemo_1 christiann-koepke-dQyS2pMYtok-unsplash

Förbättra er kundupplevelse med så lite resurser som möjligt

Retail Analytics är skapad tillsammans med retailers för att ge butiker och gallerior möjligheten att maximera kundupplevelsen, med så lite resurser som möjligt.

Dashboard
TargetGroupSegmentation
Activities2
grid

Modern, enkel och användarvänlig dashboard, skapad tillsammans med retailers, så att ni och era medarbetare enkelt kan ta del av alla era insikter.

feather-pie-chart

Använd segmenteringar för att skapa effektiva strategier med så lite resurser som möjligt, skapa en mer relevant kundupplevelse och mycket mer.

open-graph

Logga era strategier och aktiviter för att förstå hur de påverkar, förstå relevansen och lönsamheten. Följa era utfall, jämför skillnader och öka era resultat.

Dashboard
Enkel dashboard

Modern, enkel och användarvänlig dashboard, skapad tillsammans med retailers, så att ni och era medarbetare enkelt kan ta del av alla era insikter.

TargetGroupSegmentation
Effektiv segmentering

Använd segmenteringar för att skapa effektiva strategier med så lite resurser som möjligt, skapa en mer relevant kundupplevelse och mycket mer.

Activities2
ROI för strategier

Logga era strategier och aktiviter för att förstå hur de påverkar, förstå relevansen och lönsamheten. Följa era utfall, jämför skillnader och öka era resultat.

Heatmap Piechart Barchart AvgVisitTime

Förbättra kundupplevelsen med en komplett bild av era besökare

Med vår dashboard kan du, med några få klick, få en komplett bild av alla besökare i era butiker, gallerior eller handelsplatser.

Skapa en mer relevant kundupplevelse

Med Indivds dashboard ser du hur många som kommer in, deras kundresor, var de stannar, om de handlar, hur länge de stannar, och mycket mer. Du får allt du behöver för att skapa en mer relevant kundupplevelse.

Mer kostnadseffektiv och detaljerad analys

Få en ännu mer kostnadseffektiv besöksräkning genom att skapa skapa linjer, områden och zoner som ni vill mäta eller exkludera. Med våra smarta linjer får ni även en mer detaljerad och exakt förståelse för alla besökares kundresor. 

EditPplCounter

Se alla era besökare

Placera en besöksräknare i era entréer och dra en linje över era entréer för att börja mäta hur många som passerar linjen. Se skillnader över tid, segmentera efter målgrupper och jämför mellan olika lokaler eller datum.

Mät flera passager samtidigt

Använd samma besöksräknare för att mäta flera passager samtidigt. För samma besöksräknare kan ni enkelt dra en till linje eller skapa en zon ni specifikt vill mäta eller exkludera ut räkningen.

Se detaljerade kundresor

Använd alla era linjer förstå sambanden mellan besöken för de områden och linjerna som ni skapat. Få en detaljerad visualisering av hur alla era besökare upplever era lokaler över tid, segmentera och se förbättringar. 

Activities

Öka er lönsamhet

Använd Retail Analytics för att logga förändringar, strategier, marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Se hur det påverkar kundupplevelsen och förbättra era resultat.

Effektiv segmentering

Dela upp marknaden i mindre delar, specifika segment, för att identifiera målgrupper och planera er marknadsföring, försäljning och strategier. Målet är att skapa så relevanta butiker eller gallerior som möjligt med så lite resurser som möjligt.

Segmentation

Målgruppssegmentering

Segmentera alla era insikter efter era besökares ålder eller män/kvinnor för att se skillnaderna mellan deras besöksbeteenden. 

Geografisk segmentering

Jämför, analysera och se nationella, regionala och lokala skillnader mellan alla era olika butiker eller gallerior. 

Datum och tid

Följ alla era insikter per dag vecka månad eller år. Tolka och använd variationerna under dygnet till er fördel.

Bjud in alla som är med och skapar värde

consultant

Medarbetare

Engagera era medarbetare, skapa mål och öka era resultat.

Indivd image alt description

Leverantörer

Skapa data-drivna partnerskap med alla era leverantörer.

coworker

Konsulter

Förstå ROI för era konsulters aktiviteter, hjälp dem bli bättre.

community

Communities

Jämför era resultat med branschen, handelsplatsen mfl.

customers-shop-1 getdemo_1 christiann-koepke-dQyS2pMYtok-unsplash
Indivd image alt description

Spara tid med integrationer

Bli mer effektiv i ert värdeskapande och få en bättre förståelse för alla de aktiviteter som påverkar er lönsamhet.

Optimera er försäljning

Integrera er POS data för att få en tydligare bild om hur skillnader i era besöksflöden, målgrupper, kundresor påverkar konvertering.

Effektivisera er marknadsföring

Integrera er online marknadsföring för att förstå hur era kampanjer påverkar besök i era butiker eller gallerior och konvertering.

Möjliggör holistiska analyser

Integrera ert ERP-system för att möjliggöra holistiska analyser, online-offline. Samkör all er data, både online och offline.

DEDIKERAt stöd

Att förbättra kundupplevelsen är svårt. Därför hjälper vi er.

Vi hjälper er i alla steg att nå era mål. Hör av dig om du har några funderingar eller bara vill prata med vår trevliga support.

Indivd image alt description
Indivd image alt description

Onboarding

Baserat på era målsättningar så hjälper vi er att få en flygande start.

Indivd image alt description

Bygga upp er organisation

Vi anpassar mjukvaran så den passar just er organisation och struktur.

Indivd image alt description

Kalibrera datainsamling

Vi optimerar all datainsamling de passar era målsättningar.

Se hur Retail Analytics kan förbättra er kundupplevelse

Påbörja din gratisperiod idag
Boka demo